Sekretesspolicy

Ange undertext här

SEKRETESSPOLICY

SVARTETENNISSÄLLSKAP

SvarteTennissällskap (nedan "ST") drivs av Föreningen Svarte Tennissällskap (802465-4280) (nedan kallad "Föreningen"). Vi är angelägna om att skydda våra medlemmars personliga integritet och eftersträvar därför att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter. Därför åtar vi oss att följa denna sekretesspolicy ("Sekretesspolicyn"). I Sekretesspolicyn finns information om hur vi hanterar dina Personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem.

Denna Sekretesspolicy är ett komplement till våra stadgar. För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan denna Sekretesspolicy och föreningens stadgar, ska föreningens stadgar äga företräde.

1. OM REGLERING AV HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

 1. För de uppgifter som medlemmar lämnar och som är att betrakta som personuppgifter följer Föreningen GDPR ("General Data Protection Regulation") som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Alla personuppgifter som medlemmar lämnar till Föreningen inom ramen för ST kommer att behandlas av Föreningen i egenskap av personuppgiftsansvarig.

2. ALLMÄNT OM DINA PERSONUPPGIFTER

 1. För att registrera dig som medlem hos ST måste du samtycka till att Föreningen behandlar dina och dina barns personuppgifter (t ex vid familje-medlemsskap, i enlighet med föreningens stadgar och denna Sekretesspolicy.
 2. "Personuppgifter" betyder i denna Sekretesspolicy all information genom vilken du eller ditt barn direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information inkluderar, men är inte begränsad till, ditt användarnamn, din IP-adress, din inloggningsinformation, din e-post-adress och annan information genom vilken du kan identifieras.
 3. Dina Personuppgifter behandlas i det övergripande syftet att tillhandahålla ST kontaktuppgifter och medlemsregister. En närmare beskrivning av syftet för behandling av dina personuppgifter framgår nedan i denna Sekretesspolicy. Genom att registrera dig som medlem samtycker du till att behandling av personuppgifter sker i sådana syften.
 4. Du har rätt att få reda på vilka Personuppgifter om dig som behandlas av Föreningen genom att skriftligen kontakta Föreningen (du finner kontaktuppgifter på hemsidan alt facebooksidan). Du har även rätt att återkalla ett samtycke som du lämnat avseende behandling av personuppgifter som du tidigare lämnat till Föreningen. En sådan återkallelse kan dock innebära att du inte längre kan ta del av de tjänster som tillhandahålls av ST. Återkallelse av samtycke ska ske skriftligen till den e-mail adress som anges i denna Sekretesspolicy.

3. INFORMATION SOM SAMLAS IN

 1. Som användare ombeds du lämna information om dig själv och eventuellt din familj när du registrerar ditt konto samt när du löpande uppdaterar din profil. Du väljer själv vilken information du vill dela med dig av, men en del av informationen är obligatorisk för att kunna skapa ett konto.
 2. Följande samlas in som obligatoriska uppgifter:
  a. e-mail-adress,
  b. valfritt användarnamn och lösenord,
  c. telefonnummer.
 3. Vi kan också samla in vissa valfria uppgifter, som exempelvis:
  a. antal barn i familjen och åldrar,
  b. användarnamn på Facebook
 4. Personuppgifterna behandlas i syfte att:
  a. du ska kunna logga in på ett säkert sätt,
  b. du ska kunna skapa en profil i enlighet med ST:s syfte och funktionalitet,
  c. du på ett säkert sätt ska kunna kontakta och bli kontaktad av andra av ST:s användarfamiljer/medlemmar och
  d. möjliggöra för Föreningen att kontakta dig i ärenden som rör ändringar i tjänsten (som tekniska förbättringar eller andra uppdateringar), ge svar på något du frågat eller rapporterat samt vid enstaka tillfällen e-maila påminnelser om att uppdatera profilen och/eller enkätundersökning för att förbättra ST.
  e. regelbundet (högst månadsvis) via e-post tillhandahålla vårt nyhetsbrev med nyheter, relevant information om tjänsten och uppdateringar. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration av nyhetsbrev genom att följa instruktionerna längst ner i respektive nyhetsbrev eller genom att skicka oss ett mail till svarte.tennissallskap@gmail.com och be oss ta bort din mailadress från e-post-listan. Var noga med att ange vilken e-mail adress det handlar om och vilken kommunikation du inte längre vill ta del av.

4. HANTERA DIN PERSONLIGA INFORMATION

 1. Genom tjänsten "fastcourts" kan du själv radera din egen familje/medlemsprofil på egen begäran. Om något problem kvarstår, vänligen kontakta svarte.tennissallskap@gmail.com så hjälper vi till i ärendet eller med att radera kontot.

5. SÄKERHET

 1. Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina och dina barns och familjemedlemmars Personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasäkerhet.
 2. För att skydda den information som du väljer att dela med Föreningen och inom ramen för ST, vidtar vi flera säkerhetsåtgärder, bland annat följande:
  a. Implementerade rutiner för hantering av datauppgifter, så som lösenordshantering och rutiner för hantering av rapportering av profiler.
 3. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa av dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy. Internetsäkerhet är dock en komplex fråga och inget system kan anses vara 100 % säkert. Överföring sker således på egen risk. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer dock ST att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

6. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

 1. Vi har en mycket strikt och tydlig regel om att vi inte, under några som helst omständigheter, säljer eller delar med oss av någon data från ST till utomstående parter, förutom om så krävs av oss enligt lag.
 2. Föreningen kommer inte heller använda din e-mail-adress för oönskade e-mailutskick. E-mail som skickas från ST kommer ske helt i enlighet med denna Sekretesspolicy och föreningens stadgar.

7. INFORMATION PÅ AGGREGERAD NIVÅ (EJ HÄNFÖRLIG NÅGON PERSON)

 1. Föreningen kan komma att dela aggregerad demografisk information om medlemmar på ST med tredje-partsorganisationer och företag samt med myndigheter. Sådan information kan användas för att identifiera enskilda medlemmar. Informationen innehåller exempelvis antal medlemmar i sportklubb.

8. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

 1. STs hemsida och facebook-sida kan komma att innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser varpå denna Sekretesspolicy inte gäller. Om du klickar på dessa länkar och därmed lämnar ST, är Föreningen inte ansvarig för hur dessa webbplatser hanterar din dataintegritet och den data du väljer att dela med dig av på dessa webbplatser. Vi rekommenderar dig att alltid läsa sekretesspolicys för de webbplatser du besöker.

9. COOKIES

 1. Vi använder cookies enbart för att möjliggöra bättre funktion samt samla in statistik om användandet av ST. Du kan själv stänga av cookies i din enhet, men det finns då en risk att du inte kommer kunna använda STs hemsida då. Att inte tillåta cookies kan orsaka att tjänsten inte fungerar som den ska.

10. ÄNDRINGAR

 1. Föreningen kan, från tid till annan, ändra denna Sekretesspolicy. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de publicerats. Om vi gör ändringar i Sekretesspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Sekretesspolicyn gälla omedelbart efter att den publicerats på vår webbplats.

11. SPRÅKVERSIONER

 1. Denna Sekretesspolicy har upprättats på svenska.

12. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

 1. Svensk rätt ska vara tillämplig på denna Sekretesspolicy. Tvister i anledning av Sekretesspolicyn ska slutligen avgöras av svensk domstol, varav Ystad tingsrätt ska vara första instans.

13. KONTAKTINFORMATION

 1. För att kontakta Föreningen är det lättast att skicka ett mail till svarte.tennissallskap@gmail.com
 2. Om du vill skicka ett brev kan du göra det till:
  Föreningen Svarte Tennissällskap
  c/o Bothén, Västra Kustvägen 445
  S-271 93 YSTAD
 3. Om du hellre vill ringa når du Föreningen på +46 706 82 48 40 eller +46 761 71 95 28
Hemsidan test-skapad av Marie Winther Bothén
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång